Home Banjaluka Banjaluka: Skoro milion KM za privrednike

Banjaluka: Skoro milion KM za privrednike

0

U budžetu grada Banjaluka za ovu godinu planirano je 954.000 KM za subvencije privrednicima i 140.000 KM za opremanje kabineta za obavljanje učeničke prakse u srednjim stručnim školama, rekao je Srni načelnik gradskog Odjeljenja za privredu Radenko Komljenović.

Komljenović ističe da grad Banjaluka pruža podršku razvoju preduzetništva putem olakšica i subvencija.

On kao olakšice navodi povlastice kod plaćanja administrativnih taksa u smislu da su fizička lica koja prvi put podnose zahtjev za izdavanje rješenja o registraciji preduzetničke djelatnosti oslobođena plaćanja gradske administrativne takse.

Prema njegovim riječima, investitorima za izgradnju poslovnih objekata proizvodne i zanatske namjene i za ostale poslovne objekte omogućeno je plaćanje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rente u ratama, uz garanciju banke, za pravna i fizička lica.

“U skladu sa Zakonom o komunalnim taksama, plaćanja komunalne takse su oslobođeni obveznici koji obavljaju niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti, koji se bave tradicionalnim zanatima, preduzetnici koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost, lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata”, kaže Komljenović.

On je naveo da su, u skladu sa odlukom o komunalnim taksama, plaćanja komunalne takse u prvoj godini od svoje registacije oslobođeni preduzetnici koji prvi put pokreću privrednu ili uslužnu djelatnost /osim noćnih klubova, noćnih barova, disko barova, disko klubova i diskoteka/, kao i svi preduzetnici koji u svojstvu samostalnog zanimanja prvi put pokreću ostale djelatnosti.

Komljenović kao olašticu preduzetnicima navodi i oslobađanje od plaćanja naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta za izgradnju ili legalizaciju proizvodnih objekata ili proizvodnog prostora u objektu /industrijska i zanatska proizvodnja/.

Prema riječima Komljenovića, nova Poslovna zona “Jelšingrad” spremna je za ulazak investitora, a namijenjena je za proizvodne djelatnosti.

On navodi da je na području grada registrovano 4.418 preduzetnika, te da su najbrojnije djelatnosti trgovinska, ugostiteljska i zanatska.

“U 2019. godini registrovan je 681 samostalni preduzetnik, a prestanak rada je utvrđen za 572 samostalna preduzetnika”, ističe Komljenović.

On kaže da je za prvu registraciju preduzetnik oslobođen plaćanja gradske administrativne takse, a da za svaku ponovnu registraciju i promjenu ova taksa iznosi 32 KM, koliko iznosi i gradska administrativna taksa za prestanak obavljanja djelatnosti.