Home Banjaluka Banjaluku obasjava 156 štedljivih sijalica

Banjaluku obasjava 156 štedljivih sijalica

0

Zamjena postojeće javne rasvjete sa štedljivijim LED svjetiljkama u Banjaluci ide laganim tempom i to je do sada urađeno na dvije lokacije.

Prema podacima Odjeljenja za komunalne poslove, postojeća rasvjeta na putu za Banj brdo zamijenjena je sa LED, i to u ukupnoj dužini od 4,5 kilometra. Tu dionicu obasjava 130 štedljivih svjetiljki. Druga lokacija je parking kod zavoda “Dr Miroslav Zotović”, koji obasjava 26 LED sijalica.

Velika poboljšanja se ne mogu očekivati ni u ovoj godini, ako je suditi prema novcu koje je Grad u 2019. planirao u budžetu za izgradnju nove i rekostrukciju postojeće rasvjete. Naime, od 170.000 KM predviđenih za te namjene samo 40.000 KM bi trebalo biti iskorišteno za zamjenu jednog dijela postojeće rasvjete sa svjetiljkama sa LED tehnologijom. Za sada nije poznato koje lokacije će biti obuhvaćene tom modernizacijom.

Veća promjena je moguća ako se ispune očekivanja Grada da će obezbijediti donatorska sredstva za te svrhe.

Prema posljednjim informacijma iz ovog odjeljenja, Gradska uprava je konkurisala kod Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija na poziv za gradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u cilju poboljšanja energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje energije uvođenjem LED rasvjete.

– Ako naša aplikacija prođe, planirana sredstva služila bi za sufinansiranje projekta, na način da im dajemo pola para, a pola UNDP – kazali su u ovom Odjeljenju.

Objasnili su da je u toku izrada studije izvodljivosti prelaska sa postojeće na LED rasvjetu, koja se finansira kroz donaciju Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

– Studija bi trebalo da pokaže koliko sredstava je potrebno da bi bila promijenjena rasvjeta u cijelom gradu, selima i gradskom području. U njoj će biti ponuđeno i više različitih modela kako se to može uraditi. Na osnovu ponuđenih opcija odlučićemo šta je najbolje za Banjaluku – naveli su u odjeljenju.

Modernizacija osvjetljenja Banjaluke je jedan od dugoročnih planova Grada sa ciljem da iz budžeta smanje izdvajanja za račune za potrošenu električnu energiju, koja godišnje odnese oko 1,9 miliona maraka.

Postojeća rasvjeta u gradu najvećim dijelom se sastoji od modernijih svjetiljki s natrijumovim izvorom svjetla. Osvjetljenje užeg dijela grada je izvedeno podzemno, s metalnim pocinčanim stubovima i kvalitetnijim svjetiljkama, koje pored osnovne funkcije imaju i dekorativni karakter.

U drugim djelovima grada,van uže gradske zone, u najvećoj mjeri rasvjeta je izvedena nadzemno, s armirano betonskim stubovima, te odgovarajućim lirama i svjetiljkama.

Trenutno se na području grada nalazi oko 17.500 svjetiljki. Osim toga na gradskom području se nalazi oko 30 kilometara neosvijetljenih ulica, koje je potrebno osvijetliti. U selima postoji oko 5.500 svjetiljki.

Za dvije godine 30 kilometra rasvjete

U protekle dvije godine, na području Banjaluke izgrađeno je oko 30 kilometara rasvjete. Tokom 2018. godine novu rasvjetu su dobili mještani u Hilandarskoj ulici u Priječanima, u dužini od 1,5 kilometra, a rasvjeta je instalirana i na području Piskavice, Borkovića i Potkozarja.

Između ostalog, osvetljene su i ulice Nenada Kostića, Uroša Drenovića i Koste Vojinovića.

Blic