Home BiH Do kraja jula uplaćeno 2,9 milijardi KM javnih prihoda

Do kraja jula uplaćeno 2,9 milijardi KM javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH saopćila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juli 2018. godine uplatili 2.996.405.672 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH, što je za 203.922.049 KM više u odnosu na januar – juli 2017. godine ili iskazano u procentu više za 7,30 posto.

U periodu januar – juli 2018. u odnosu na januar – juli 2017. ukupna naplata direktnih poreza veća je za 71.045.361 KM, ili iskazano u procentu za 7,31 posto.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je poreza na dobit u iznosu od 257.035.215 KM, što je više za 11,60 posto ili 26.726.939 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 10,86 posto ili za 20.051.519 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 14,61 posto ili za 6.675.420 KM. Porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 102.810.774 KM, što je više za 1,84 posto ili za 1.859.361 KM, ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 723.228 KM, što je za 16,07 posto ili za 138.427 KM manje, porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 256.745.206 KM, što je povećanje za 11,39 posto ili za 26.249.281 KM, a maknade i takse naplaćene su u iznosu od 242.558.339 KM, što je više za 0,46 posto ili za 1.107.371 KM, saopćeno je iz PUFBiH.

U periodu januar – juli 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 1.949.595.135 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 133.195.346 KM ili iskazano u procentu za7,33 posto.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa,broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.7.2018. godine je 523.980.

(Biznisinfo)