Home Banjaluka Građani otkrivaju šta ih tjera iz zemlje, u koju državu bi se...

Građani otkrivaju šta ih tjera iz zemlje, u koju državu bi se najradnije iselili, zašto bi dolazili u BiH, da li bi i kome slali novac….

0

Građani Bosne i Hercegovine koji je imaju namjeru napustiti, uglavnom imaju istu percepciju političke, ekonomske i socijalne stvarnosti u BiH kao i naša dijaspora, te smatraju da su kvalitet života i nivo sreće u ovoj zemlji jako niski i da država BiH ne brine uopšte za svoje građane, pokazala je najnovija studija Fondacije Friedrich Ebert BiH – „Održivost migracija iz Bosne i Hercegovine“.

Ako se analiziraju svi odgovori, vidi se da najveće pojedinačno učešće u odgovorima imaju uslovi rada u BiH (87,3%), korupcija i nepotizam (77,4%), nekvalitetne javne usluge (73,9%) i želja za boljom budućnosti za porodicu i djecu (73,3%).

U sljedećim infografikama se mogu vidjeti podaci o tome u koju državu bi se najradnije iselili, te kako u tom slučaju vide budućnost svoje djece, zašto bi dolazili u BiH, da li bi i kome slali novac, te koliko smo do sada ukupno “izvezli” ljudskog kapitala.

Studija je takođe pokazala da ono što bi zadržalo ispitanike u BiH jeste finansijska sigurnost, podrška institucija sistema, mogućnost za ostvarenje ciljeva, lični i profesionalni razvoj, mogućnost zaposlenja, ambijent za planiranje i zasnivanje porodice i kvalitet i raznovrsnost društvenih sadržaja.

Ovi nalazi u skladu su sa ostalim nalazima istraživanja i može se zaključiti da su ovo oblasti djelovanja institucija sistema – države BiH u kreiranju ambijenta za ostanak. Zabrinjava i podatak da su ispitanici u obje kategorije, i oni koji su otišli i koji planiraju otići, spremni da se odreknu državljanstva BiH kako bi ostali u inostranstvu.

Ukoliko se problemu migracija ne pristupi sistemski i stručno, BiH je u opasnosti da izgubi veliki potencijal dijaspore, ali i da izgubi najvredniji resurs – ljude. Može se zaključiti da BiH ne gubi samo stanovništvo, nego i perspektivnu radnu snagu i svoje državljane. A sa njima se gubi i perspektiva socijalnog i ekonomskog opstanka i razvoja zemlje.

Autori publikacije su profesori Anto Domazet, Vjeskolav Domljan i Almir Peštek te magistar Faruk Hadžić. Uzorak ili broj ispitanika je 2.028 osoba iz cijele Bosne i Hercegovine.

O stavovima ljudi koji su već emigrirali više na OVOM linku.