Home Vijesti Kancelarija za razmatranje žalbi BiH neefikasna

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH neefikasna

0

Kancelarija za razmatranje žalbi BiH (KRŽ) nije efikasna u preduzimanju aktivnosti koje doprinose kvalitetnoj pravnoj zaštiti u postupcima javnih nabavki, dok pravovremeno rješavanje žalbi i transparentnost svih relevantnih podataka iz žalbenih postupaka nije uvijek osigurano.

Utvrdila je ovo, između ostalog, Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine, koja je sprovela reviziju učinka na temu „Pravna zaštita u postupcima javnih nabavki pred Kancelarijom za razmatranje žalbi BiH“.

Sprovedena studija je pokazala da ova Kancelarija nije iskoristila sve mogućnosti koje joj stoje na raspolaganju da bi osigurala kvalitetnu pravnu zaštitu u svim slučajevima rješavanja žalbi u postupcima javnih nabavki.

–  KRŽ nije na portalu javnih nabavki objavljivala presude Suda BiH koje su korespondentne odlukama. КRŽ ne vrši analizu blagovremenosti donošenja svojih odluka u rješavanju žalbi u postupcima javnih nabavki – navedeno je u reviziji.

Dodaju da je KRŽ oko 197 predmeta žalbi u postupcima javnih nabavki, što predstavlja oko 3 odsto ukupnog broja žalbi primljenih u 2017. i 2018. godini, riješio u vremenskim rokovima preko 60 dana od dana prijema, što nije dozvoljeno odredbama Zakona o javnim nabavkama.

– Ne preduzimaju se aktivnosti praćenja i izvještavanja o ostvarenim rokovima rješavanja žalbi. U donošenju odluka po žalbama ne vrše se aktivnosti ujednačavanja postupanja po istim ili sličnim predmetima žalbi, kao ni aktivnosti praćenja i dosljedne primjene sudske prakse – neki su od zaključaka.

U BiH su česti medijski natpisi koji govore o tome da su žalbe blokirale postupke javnih nabavki, a time i realizaciju pojedinih projekata i izvršavanje poslova ugovornih organa u BiH, kao i o tome da Kancelarija odugovlači s rješavanjem žalbi.

Problemi neefikasnosti KRŽ u pružanju pravne zaštite strankama u žalbenom postupku su potvrđeni u predstudijskim istraživanjima revizije učinka provedeni početkom 2019. godine.

(Srpskainfo)