Home Banjaluka Na prodaju oprema i montažni objekat u Ramićima

Na prodaju oprema i montažni objekat u Ramićima

Grad je raspisao oglas za prodaju pokretne imovine – mašinske opreme i montažnog objekta u Poslovnoj zoni “Ramići” pribavljanjem pisanih ponuda, a ukupna početna cijena opreme i objekta je 65.033 KM.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja dostave ponude, poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave, do 24. oktobra, kada je u 12 časova zakazano javno otvaranje ponuda.

Ponude sa dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na protokol Gradske uprave, kancelarija broj 14.

glassrpske.com