Home Vijesti Najmlađa doktorica pravnih nauka u BiH: Ostajem ovdje!

Najmlađa doktorica pravnih nauka u BiH: Ostajem ovdje!

0

Stekla je diplome na dva fakulteta, prvo na Pravnom, a potom i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za istoriju.

Benjamina Londrc u 26. godini postala je najmlađa doktorica pravnih nauka u Bosni i Hercegovini. Doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici odbranivši doktorsku tezu iz Rimskog prava o temi “Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu”.

RSE: Ima li raspačanost obrazovnog sistema, pa i po nacionalnim principima u BiH uticaja na svijest studenta i njihove stavove? Da li se ta nacionalistička matrica prenosi kroz obrazovni sistem?

Londrc: Poslije porodice, obrazovni sistem je taj koji zaista kreira svijest mladog čovjeka. Ta svijest je, nažalost, u Bosni i Hercegovini vrlo često vođena izuzetno pogrešnim stazama i pogrešnim putem. Sve dok mi u Sarajevu, studenti na Palama, studenti u Mostaru, ne budemo učili iz sličnih udžbenika, sa sličnom materijom, po sličnim nastavnim planovima i programima jedan te isti predmet, ne možemo reći da smo postigli neki izuzetno velik napredak.

Stekla je diplome na dva fakulteta, prvo na Pravnom, a potom i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za istoriju.

Predavač je na tri fakulteta: Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, te gostujuća viša asistentica na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.

RSE: Bez obzira u kojem entitetu, kantonu, gradu mladi živjeli većina želi otići? Da li se mladi obrazuju za BiH ili za neku drugu mnogo razvijeniju zemlju?

Londrc: To je poražavajuće. Sasvim je sigurno da mladi ljudi nalaze svoje mjesto u inostranstvu. Mi smo kroz istoriju bili poznati kao država koja je imala fantastične kadrove, zaista vrhunske stručnjake. Smatram da bi mladi ljudi trebali pokušati dati svoj doprinos ovdje. Uvijek me pitaju da li sam imala priliku otići negdje u inostranstvo tokom studija, zašto nisam otišla, koji je bio razlog. Jesam, ja sam na drugoj godini Pravnog fakulteta imala priliku da odem, dobila sam stipendiju da nastavim studije u Beču.

Mladima se trebaju pružiti tačne informacije o istorijskim događajima, pogotovo o nedavnoj ratnoj prošlosti, kako bi mogli kritički promišljali, mišljenje je Benjamine Londrc.

RSE: Koliko članstvo u stranci donosi pogodnosti? U predizbornom periodu, jedan bh. političar je svom stranačkom mladom članstvu poručio – ‘možete biti najbolji student i najbolji stručnjak, ali ako niste u vlasti sve to može biti zabluda’. Većina mladih zapravo tako i razmišlja? Šta Vi mislite o tome – ima li uspjeha bez političkog angažmana?

Londrc: Ja ću to najbolje objasniti na svom ličnom primjeru. Ja sam partijski opredijeljena, koja partija, koja stranka, nije uopšte važno. To je bio nekako dio porodične tradicije, dio odgoja, ali stav mojih roditelja, moje bake, mog dede, bio je taj da ja prvo trebam završiti školovanje, da trebam doseći vrhunac u svom školovanju, pa tek onda, ako želim, dati doprinos radu partije. To je bilo tako. Uopšte nije bilo rasprave o tom pitanju. Doktoriraj, ostvari svoj maksimum u profesionalnom smislu, a onda trebaš dati doprinos.

Ona je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) rekla da članstvo u stranci mladi trebaju koristiti za razvoj države i društva, a ne za lične interese.

(Slobodna Evropa)