Home Vijesti Nije nam povećana stopa PDV-a, ali plaćamo 26%, a da to “ne...

Nije nam povećana stopa PDV-a, ali plaćamo 26%, a da to “ne znamo”

0

Opterećenja privrede i stanovništva u BiH su jedna od najvećih, ako ne i najveća u Evropi. Stoga i ne čudi što poreski prihodi nikada nisu bili veći.

Ali znate li zapravo koliko plaćate državi.

Dotaknimo se samo područja tzv. indirektnog oporezivanja, koje plaća krajnji potrošač na sve proizvode i usluge. U našoj zemlji oni su jedini regulisani na nivou države, a čini ih porez na dodanu vrijednost (PDV), carina, akciza ili posebna taksa na visokotarifne proizvode i putarina na prodajnu cijenu naftnih derivata.

I oni zajedno iznose 26 posto. Riječ je o ogromnom novcu koji uglavnom ne znamo gdje završi.

Na zaniljiv način je to prikazao ekonomski analitičar Faruk Hadžić.

“Na osnovu zvaničnih podataka, izračunato je realno opterećenje od indirektnog oporezivanja. Ta stopa iznosi sada oko 26%. Ovaj podatak znači, da 26% potrošnje država uzme sebi kroz PDV, akcize i putarine. Iz godine u godinu vidimo da iznosi prikupljenih akciza i putarina rastu, ali taj novac ide u budžete, bez jasne namjene i utroška. Drugim riječima, iako nam nije povećana stopa PDV-a, kroz druge namete, poput akciza i putarina, povećano je realno opterećenje potrošnje na 26%, a da mi to “ne znamo” ”, napisao je Hadžić.

(Buka)