Home Vijesti Novi zakon u USK, inspektori mogu odmah stavljati katance

Novi zakon u USK, inspektori mogu odmah stavljati katance

0

BIHAĆ – Na snagu je danas stupio novi Zakon o inspekcijskim poslovima u Unsko-sanskom kantonu (USK), koji donosi brojne novine te omogućava mnogo šira ovlaštenja u radu i postupanju inspektora.

Prema riječima Dženite Duraković, portparolke Kantonalne uprave za inspekcijske poslove USK, nova zakonska regulativa otklanja brojna ograničenja s kojima su se inspektori suočavali prilikom inspekcijskog nadzora.

“Starim zakonom, na osnovu kojeg se postupalo, nije bila data mogućnost inspektoru da na licu mjesta zabrani rad ili obavi pečaćenje subjekta koji ne ispunjava potrebne zakonske kriterijume. Time se na neki način stimulisao nezakoniti rad objekata, jer je inspektor u takvim slučajevima bio obavezan da provede postupak u skladu s posebnim zakonima, koji su podrazumijevali rješenje o otklanjanju uočenih nedostataka”, kaže Durakovićeva.

Prema njenim riječima, inspektor sada u skladu s novim zakonskim rješenjima može na licu mjesta zabraniti rad i obaviti pečaćenje poslovnih prostorija ako se ustanovi da nisu ispunjeni minimalni uslovi za obavljanje određenih djelatnosti.  “Ukoliko inspektor prilikom nadzora utvrdi više od dva prekršaja, on može izreći mjeru privremene zabrane rada u trajanju od sedam dana. Ukoliko dođe do ponavljanja prekršaja, rok se produžava na 30 dana, a u svakom narednom slučaju se izriče naredba u trajanju od 60 dana, što je takođe novina. Cilj svega je efikasniji rad inspektora i suzbijanje rada bez odobrenja nadležnih organa”, kazala je Durakovićeva. Dodala je kako će se novim zakonskim rješenjima povećati i prihodi od kazni, a zakon je precizno definisao i postupanje s oduzetim predmetima i robom, te druge okolnosti.

Durakovićeva kaže kako je zakon urađen po uzoru na slične evropske zakone, a u narednom periodu se očekuje donošenje podzakonskih akata kako bi se sam zakon što efikasnije primjenjivao na terenu.

Let’s block ads! (Why?)