Home Vijesti Obartite pažnju na radare: Donosimo spisak lokacija na kojima su danas postavljeni

Obartite pažnju na radare: Donosimo spisak lokacija na kojima su danas postavljeni

0

Objavljen je spisak za danas najavljenih radarskih kontrola u našoj zemlji. Pogledajte prije nego što krenete na put.

Iz BIHAMK-a poručuju građanima da budu oprezni i obrate pažnju na uvjete na cesti.

Zeničko-dobojski kanton – Nestacionarni radari

Centar

07:00 do 14:00 sati Hece

16:30 do 23:00 sati Topčić Polje

24:00 do 02:00 sati Radakovo

Maglaj

09:00 do 15:30 sati Kosova

16:30 do 22:00 sati Poljice (Kameni zamak)

23:00 do 01:30 sati Liješnica

Žepče08:00 do 15:00 sati Ograjna

15:30 do 22:30 sati Tatarbudžak

23:30 do 02:00 sati Goliješnica, BP Sliško

Olovo08:00 do 12:00 sati M-18 Bakići

12:30 do 16:00 sati M-18 Bjeliš

Tuzlanski kanton – Nestacionarni radari

Zapad

08:30 do 10:30 sati ulica Husinskih rudara

13:00 do 15:00 sati M-18 Brgule

19:30 do 21:30 sati M-4 Bukinje

Doboj Istok

14:30 do 16:00 sati M-4 Brijesnica Mala

Gradačac

06:30 do 08:00 sati M-1.9 Vučkovci

12:15 do 13:30 sati M-14.1 ulica VI bataljona

14:30 do 16:30 sati M-1.9 Lukavac Donji

Čelić11:00 do 12:00 sati Nahvioci, kod Mjesnog doma

14:00 do 15:45 sati R-458 Čelić, na lokaciji „Cerici“

Lukavac01:00 do 02:00 sati M-4 Bistarac

04:00 do 05:00 sati M-4 Sižje

10:40 do 12:00 sati M-4 Gnojnica

12:15 do 13:30 sati M-4 Devetak

16:10 do 17:00 sati M-4 Dobošnica

17:40 do 18:30 sati M-4 Gnojnica

20:00 do 21:00 sati M-4 Bistarac

Srednjobosanski kanton – Nestacionarni radari

Travnik

08:30 do 10:00 sati Kalibunar (ABA)

10:30 do 12:00 sati Nova Bila

13:00 do 14:30 sati Donje Putićevo

15:00 do 16:00 sati Turbe

16:30 do 18:00 sati Šešići

Vitez

17:00 do 21:00 sati Kralja Tvrtka (Garića kuće)

21:00 do 01:00 sati ulica S.Radića (kod Općine)

Fojnica

10:30 do 12:00 sati Lužine

13:00 do 14:30 sati Šćitovo Polje

Bugojno

08:00 do 09:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)

10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

12:00 do 13:30 sati ulica Slobode, Špedicija

Donji Vakuf

18:00 do 19:00 sati Oborci

19:30 do 20:30 sati Rujanci

21:00 do 22:00 sati ulica 770 Slbbr.

Gornji Vakuf

09:00 do 10:00 sati Pajić Polje

14:00 do 15:00 sati ulica Vrbaska

Jajce

08:00 do 09:30 sati M-16 Podbarevo

10:00 do 12:00 sati M-16 Podmilačje

12:30 do 14:00 sati M-16 Podbarevo

Kiseljak

08:30 do 11:00 sati Brestovsko

12:00 do 14:30 sati Bilalovac

Hercegovačko-neretvanski kanton – Nestacionarni radari

Čapljina

07:00 do 12:00 sati M-17 Klepci-Čeljevo

13:00 do 17:00 sati M-17 Tasovčići-Počitelj

Brčko distrikt – Nestacionarni radari

06:00 do 10:00 sati Grbavica-Gorice-Krepšić

10:00 do 13:00 sati Brod-Bukvik-Dubrave-Cerik

13:00 do 15:30 sati Bukvari-Brezovo Polje-Brčko

16:00 do 17:00 sati Zaobilaznica

19:00 do 21:00 sati Omerbegovača