Home Crna hronika Ovo je bivši ministar u Vladi RS koji je osumnjičen za obljubu...

Ovo je bivši ministar u Vladi RS koji je osumnjičen za obljubu maloljetnice: Bavi se VRIJEDNOSTIMA i MORALOM u vaspitanju i nastavi

0

Magistrirao je na temi: „Učenik kao subjekt moralnog formiranja“.

Nenad Suzić, bivši je ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske Nenad Suzić osumnjičen je za obljubu djevojčice od 11 godine. Magistrirao je na temi: „Učenik kao subjekt moralnog formiranja“.

Ministar u Vladi RS je bio u periodu od 1998. do 2001. godine.

Nenad Suzić redovni je profesor Univerziteta u Banjaluci, a uža oblast kojom se bavi je pedagogija.

Iz biografije koja stoji na stranici Filozofskog fakulteta stoji je da Nenad Suzić rođen 1950. godine u Novom gradu. Nakon završene učiteljske škole u Prijedoru završio je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je na istom fakultetu na temu „Učenik kao subjekt moralnog formiranja“ 1989. godine u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je odbranio na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temu „Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi“ 1995. godine.

Kao učitelj radi 1970. godine a kao nastavnik u predmetnoj nastavi 1971. godine. Posao pedagoga obavlja od 1976. do 1981. godine u Centru osnovnih škola Novi Grad. Od 1981. do 1993. godine profesor je sociologije i psihologije u srednjoj školi. Od 1987. do 1993. godine obavlja posao pomoćnika direktora a zatim obavlja dužnost direktora Školskog centra u Novom Gradu. Od 1993. do 1996. godine radi kao nadzornik u Republičkom pedagoškom zavodu Banja Luka. Od 1996. godine predaje pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. U periodu od 1998. do 2000. godine obavlja dužnost ministra prosvjete u Vladi Republike Srpske. Sada predaje pedagogiju i sociologiju obrazovanja u Banjaluci.

Napisao je dvadeset tri autorske i sedam koautorskih knjiga, 202 naučna i stručna rada i 23 novinska članka. Knjigu “Uvod u inkluziju” objavio je veliki italijanski izdavač “Erikson”, a radovi su mu publikovani u SAD, Kini, Italiji, Ukrajini, Sloveniji te u zemljama bivše Jugoslavije. Tvorac je koncepcije reforme sistema obrazovanja u Republici Srpskoj započete 1998. godine. Aktivni je član Ruske akademije pedagoških i socijalnih nauka, Američke psihološke asocijacije (APA), Srpske akademije obrazovanja u Beogradu i Academica humanistica u Tuzli. Aktivno koristi engleski jezik a njemački pasivno. Autor je i koautor više udžbenika za učenike i studente.

Još od diplomiranja se bavi vrijednostima i moralnim pitanjima vezanim za nastavu i učenje. Posebno traga za motivima i vrijednosnim pokretačima koji učenike motivišu i demotivišu u školskom učenju. Oštar je ali i objektivan kritičar tradicio­nalne škole. Ne zanemaruje njene prednosti, ali ukazuje na nedostatke. Zastupa tezu da pedagogiju poučavanja treba pomjerati ka pedagogiji učenja. Razvija modele interaktivnog i kooperativnog učenja, modele za optimalno pedagoško komuniciranje te vježbe i radionice za učenje učenja.

Buka