Home Servisne Planirana isključenja struje

Planirana isključenja struje

0

Isporuka električne energije je uredna.
Zbog planiranih radova bez el. energije će biti:
– U vremenu od 08:30 do 14:30 časova dijelovi naselja: Stričići, Pavići, Hazići i Lokvari.
Napomena: U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odgađaju.
– Snabdjevanje grada vodom je uredno. Kvalitet isporučene vode zadovoljava odredbe Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.