Home Banjaluka Poboljšati IN taksi i servis podrške za osobe sa invaliditetom

Poboljšati IN taksi i servis podrške za osobe sa invaliditetom

0

Predstavnici Grada i Centra za socijalni rad održali su danas sastanak sa Gradskim odborom udruženja invalida grada, a razgovarali su o programskim i projektnim potrebama udruženja za 2019. godinu, uz presjek aktivnosti u ovoj godini.

– Na sastanku je razgovarano o finansiranju programskih aktivnosti udruženja, različitih manifestacija, podršci projektima po javnom pozivu, unapređenju usluge IN taksi, uvođenju servisa podrške, te o potrebi prostora za rad pojedinih udruženja – precizirala je Natalija Trivić, načelnica Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku.

Predstavnici Gradskog odbora iskazali su zadovoljstvo i korisnost ovakvog sastajanja.

– Sastanak je iniciralo nadležno odjeljenje, sumirali smo dosadašnji rad i tražili konkretne prijedloge kako unaprijediti saradnju. Skrenuli smo pažnju da je potrebno poboljšati finansiranje ovih organizacija i smatramo da je ovo pravi momenat da se o tome razmišlja, prije planiranja budžeta za iduću godinu – rekao je predsjednik Organizacije slijepih Miroslav Mandić.

On je podsjetio i da već godinama insistiraju da “zaživi” Dnevni boravak za slijepe i slabovide osobe i nadaju se da će konačno ova ideja biti realizovana.

Gradski odbor udruženja invalida grada Banjaluka čini nekoliko organizacija: Udruženje distrofičara regije Banjaluka, Gradska organizacija slijepih, Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Banjaluka, Savez invalida rada grada, Udruženje gluvih i nagluvih banjalučke regije, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima i Udruženje civilnih invalida-žrtava rata regije Banjaluka.

(Blic)