Home Banjaluka Pogledajte oglas o prodaji garaža u Banjaluci

Pogledajte oglas o prodaji garaža u Banjaluci

0
Grad Banjaluka raspisao je danas oglas o prodaji garaža pribavljanjem pismenih ponuda (druga i treća javna prodaja).

Predmet prodaje su garaže u ulicama: Filipa Macure, Masarikovoj, Majke Knežopoljke, Vojislava Đede Kecmanovića, Carice Milice i Sime Matavulja.

Pravo podnošenja ponude imaju fizička i pravna lica.

Ponude se podnose, zaključno sa 2. oktobrom 2018. godine do 11 časova  na protokol Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija 14. Ponuda sa potrebnim dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom: PONUDA ZA KUPOVINU GARAŽE – „NE OTVARAJ – ZA KOMISIJU“, SA NAZNAKOM REDNOG BROJA GARAŽE IZ OGLASA I IMENOM I PREZIMENOM, ODNOSNO NAZIVOM PONUĐAČA. PONUDE U ZATVORENOJ KOVERTI PODNOSE SE ZA SVAKU NEKRETNINU POSEBNO.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon, broj: 051/244-492.

Kompletan oglas i obrazac preuzmite ovdje.

(ATV)