Home BiH Povećanje plata: U Vladi Srpske strahuju od malverzacija!

Povećanje plata: U Vladi Srpske strahuju od malverzacija!

0

Kako povećati platu radnicima za 30 KM i ispoštovati sve što je predviđeno izmjenom seta zakona, brine poslodavce u Srpskoj, o čemu smo juče pisali, a od realizacije ovih mjera strahuju i u Vladi Republike Srpske, saznaje portal SrpskaCafe.

Prema našim saznanjima, u Vladi najviše bojazni imaju od pokušaja malverzacija „neodgovornih poslodavaca“, koji bi mogli ovih „famoznih“ 30 KM zadržati za sebe, a ne povećati plate radnicima.

– Vlada je zbog toga predvidjela stroge sankcije za bilo kakav pokušaj zloupotrebe, a sve će rigoriznije kontrolisati i inspekcijski organi – potvrđeno je za naš portal u Vladi RS.

Obaveze poslodavaca

Stupanjem na snagu izmjena seta zakona o platama, poslodavcima su za vrat stavljene brojne obaveze, za čije kršenje će platiti debele kazne.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu poslodavci su u obavezi da zaključe, odnosno aneksiraju ugovore o radu sa zaposlenima sa iznosom plate uvećane za porez na dohodak.

Naravno, ova obaveza odnosi se samo na poslodavce koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu u neto iznosu, što znači da oni poslodavci koji imaju ugovore samo u bruto iznosu nisu obavezni ništa mijenjati, jer kod tih poslodavaca posljedice postojanja ličnih odbitaka se već odražavaju na plati radnika.

Takođe, potrebno je izmijeniti i računarske programe u dijelu obračuna plata, kao i podnošenje izmijenjenih prijava u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i dostavljanje novih ugovora o radu uz izmijenjene prijave.

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak, podnošenje poreskih prijava vrši se na novim obrascima.

Prema riječima naših sagovornika, upravo zbog toga, Poreska uprava Republike Srpske uvešće kontrolno polje za prijave 1002, što će za posljedicu imati odbijanje prijema prijave u kojoj nije iskazano povećanje dosadašnje neto plate.

Izmjene zakona

Da bi svima plata bila i uvećana, kao što smo naveli, bilo je potrebno izmijeniti cijeli set zakona.

Jedan od tih izmijenjenih zakona je i onaj o radu, u kojem sada pojam plate podrazumijeva platu prije oporezivanja.

Izmijenjena je odredba člana 123. tako što je propisano da je u svim elementima plate sadržan porez. To, konkretno, znači da će poslodavac sa radnikom morati ugovarati ili osnovnu platu prije oporezivanja ili bruto platu, odnosno platu prije oporezivanja uvećanu za doprinose. Dakle, neće više biti moguće ugovoriti platu u neto iznosu.

Rok poslodavcima za ove izmjene ostavljen je do 31. avgusta. Ukoliko to ne učine, moraće platiti kaznu u rasponu od 2 000 do 12 000 maraka.

U izmjenama Zakona o porezu na dohodak, poreski obveznik poreza na dohodak od ličnih primanja je radnik, odnosno fizičko lice. To znači da svaka promjena u okviru oporezivanja dohotka od ličnog primanja mora imati uticaj na iznos ličnog primanja samog radnika.

Podsjećamo, do sada je primjena poreskog zakonodavstva, zajedno sa radnim zakonodavstvom, u najvećem broju slučajeva dovodila do utvrđivanja plate u neto iznosu, što je dovodilo do ostvarenja ličnog odbitka sa posljedicom na ukupnu platu.

Upravo je zbog toga bilo neohodno izmijeniti Zakon o porezu na dohodak i Zakon o radu, kako bi se posljedice povaćanja iznosa ličnog odbitka reflektovale isključivo na iznos plate radnika.

U cilju preciziranja olakšice, pojam „umanjenje osnovice“ promijenjen je u pojam „lični odbitak poreskog obveznika”. Taj odbitak povećan je sa dosadašnjih 2 400 KM na 6 000 KM na godišnjem nivou, a obračunava se na mjesečnom nivou, uz obračun ličnog primanja. Ova odredba je zaštićena sankcijom u iznosu od 3 000 do 9 000 KM za pravno lice i od 1 000 do 3 000 za odgovorno lice, ukoliko isplatilac ličnog primanja ne isplati poreskom obvezniku novčani iznos od korištenja prava na osnovni lični odbitak.

Na kraju, avgustovska plata, koja će biti isplaćena u septembru, svim radnicima treba da bude uvećana za 30 KM. Ukoliko bude malverzacija, predviđene su drakonske kazne.

(Srpska Cafe)