Home Banjaluka Pripreme za predstojeću sezonu grijanja

Pripreme za predstojeću sezonu grijanja

0
U susret novoj sezoni grijanja Eko Toplane Banja Luka d.o.o. rade punim kapacitetom na osposobljavanju i modernizaciji distributivne mreže kao i nabavci potrebnih količina energenta.

Najobimniji posao koji čeka Eko Toplane jeste osposobljavanje, sanacija i modernizacija distributivne mreže kako bi se smanjili gubici na mreži i građani imali kvalitetnije grijanje a Toplane manje gubitke.

Ove godine osim  redonih poslova koji obuhvataju redovne remonte proizvodnih postrojenja na biomasu – novog objekta Eko toplana, pogona na Starčevici i Kočićevom vijencu, kao i kotlova na mazut radi se i sanacija distributvne mreže i modernizacija sistema upravljanja. Kako je planirano, u predstojećem periodu biće modernizovane 34 podstanice. Riječ je o podstanicama najveće snage, koje obuhvataju 27 odsto ukupnog protoka mrežne vode. Osim toga, u ove podstanice biće postavljen novi SCADA sistem upravljanja, zahvaljujući čemu će biti uspostavljena automatska kontrola upravljanja na osnovu vanjske temperature i potreba korisnika. Uz projekat modernizacije planirana je i nabavka specijalizovanog softvera za optimizaciju, planiranje i upravljanje sistemima daljinskog grijanja. Ukupna vrijednost ove investicije je oko 1.5 miliona KM.

Prije početka grijne sezone sanirana je i glavna vrelovodna pumpna stanica. Omogućeno je potpuno odvajanje svakog magistralnog vrelovoda od sistema na bezbjedan način, kako bi se omogućilo pravovremeno otkrivanje i otklanjanje kvarova na distributivnoj mreži. Sve ovo se radi kako bi građani imali optimalnu temperaturu u svojim stambenim jedinicima. Ovo nije lak ni jednostavan posao i biće potrebno dosta vremena da se distirbutivna mreža dovede u adekvatno stanje ali Eko Toplane kontinuirano rade i stalno su u kontaktu sa korisnicima i na terenu.

Kada je riječ o energentu, drvni sortiment za sezonu grijanja 2018/2019. nabavlja se u skladu sa planiranom dinamikom. Do sada je obezbijeđeno više od 60% potrebnog energenta. Sva količina je obezbijeđena na domaćem tržištu i u tu svrhu je uspostavljen logistički centar na kojem se lageruju potrebne količine. Predviđenim planom nabavke, a u skladu sa vremenskim prilikama i dinamikom rada Javnog preduzeća Šume Srpske, očekujemo da će do kraja godine biti obezbijeđen drvni sortiment za komplentu grijnu sezonu 2018/2019.

Na pragu smo nove grijne sezone i u želji da korinci budu pravovremeno informisani, te da dobiju odgovore na sva pitanja ili probleme koje imaju te što bolje saradnje i pružanja kvalitetne usluge, Eko toplane su uvele besplatnu info liniju 0800 502 12  koja je aktivna  za korisnike svakim radnim danom od 07:30 do 15:30, a korisnici mogu poslati i mail na info@ekotoplanebanjaluka.com ili posjetiti Korisnički centar u ulici Bulevar vojvode Živojina Mišića 32.  Sa ciljem redovnog informisanja korisnika, od nedavno je aktivan i web site www.ekotoplanebanjaluka.com. Osim osnovnih informacija o Eko toplanama i komunalnoj djelatnosti koju obavlja, posjetioci na sajtu mogu redovno pratiti i aktivnosti ovoga preduzeća koje provodi u susret novoj sezoni grijanja.

(ATV)