Home Banjaluka Radojičić: Do kraja decembra strategija razvoja grada

Radojičić: Do kraja decembra strategija razvoja grada

0

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić rekao je danas da bi grad trebalo da do kraja decembra dobije novu strategiju razvoja za narednih 10 godina kojom se predviđaju četiri strateška cilja.

Radojičić je rekao da je na današnjem sastanku Partnerstva za razvoj grada, nakon više od godinu dana rada, usvojenog nacrta i sprovedene javne rasprave, verifikovan konačan dokument strategije razvoja grada za period 2018-2027. godine koji se upućuje gradskom parlamentu za decembarsku sjednicu.

“Prvi cilj je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem koji podrazumijeva privredni razvoj, zaposlenost i poslovni ambijent. Drugi cilj je `zeleni grad` koji podrazumijeva ekološki održivu i komunalno povezanu sredinu. Treći cilj je razvoj koncepta `pametnog grada` koji prati moderne trendove u uslugama i administraciji. Četvrti cilj je grad sa razvijenim društvenim djelatnostima, odnosno grad kulture, sporta i mladih sa razvijenim obrazovanjem i zdravstvenim uslugama”, istakao je Radojičić.

On je dodao da je iz četiri temeljna strateška cilja dalje razrađivan cijeli niz pojedinačnih operativnih zadataka.

“Strategija sadrži i operativnu razradu za naredne tri godine sa pojedinačnim ciljevima, kalkulacijama, nosiocima pojedinih projekata. Ako Skupština grada usvoji, a nadam se da hoće do kraja decembra, onda bismo od 1. januara ušli u akcioni plan i praćenje realizacije nove strategije razvoja grada”, rekao je Radojičić.

On je istakao da je Partnerstvo za grazvoj grada poseban oblik interakcije između javnog sektora, privrede, nevladinih organizacija i udruženja građana koji već godinu dana radi na pripremi stretegije razvoja grada u periodu 2018-2027. godine.

Radojičić je dodao da Partnerstvo za razvoj grada ima 106 članova iz nevladinih organizacija, udruženja građana, javnog sektora i privrede.