Home BiH Ranka Mišić za 30 KM zažmirila na ostale obaveze Vlade

Ranka Mišić za 30 KM zažmirila na ostale obaveze Vlade

0

Od 12 mjera koje su dogovorili Vlada i Savez sindikata Republike Srpske da će biti sprovedene ove godine, do sada su realizovane svega dvije, i to povećanje najniže plate i rast plata svim radnicima u RS, pokazala je analiza portala CAPITAL.

Vlada je sa Savezom sindikata RS 18. decembra prošle godine zaključila Memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godine.

Mjere definisane Memorandumom podijeljene su u tri oblasti: zakonodavne aktivnosti, strateške aktivnosti i socijalni dijalog.

Zakonodavstvo: Nijedna mjera nije potpuno realizovana

Što se tiče zakonodavne aktivnosti, prioritet je bila izmjena Zakona o radu. Trebalo je da bude uređeno kolektivno pregovaranje, reprezentativnost i disciplinski postupak, te da Prijedlog zakona bude usvojen do kraja juna ove godine. Izmjene Zakona jesu urađene, a tiču se samo usklađivanja sa setom zakona kojima je plata od avgusta povećana za oko 30 KM, dok pitanja definisana Memorandumom nisu riješena.

Iako su dogovoreni rokovi probijeni, u Sindikatu se pravdaju da se na izmjenama intenzivno radi.

Do kraja prvog polugodišta trebalo je da bude donesen i Zakon o udruženjima i fondacijama koji će definisati posebne uslove za osnivanje i rad Sindikata. Ni ovaj rok nije ispoštovan i zakon nije ugledao svijetlo dana. Nije formirana čak ni radna grupa za izradu zakona, za šta je bio rok januar 2018.

Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS kojim bi se povećala naknada za nezaposlenost i dužina primanja iste trebalo je da bude donesen do 30. juna. Utvrđen je Prijedlog zakona u Vladi i on treba da bude upućen u Narodnu skupštinu RS, kažu u Sindikatu i ističu da su zadovoljni jer su naknade povećane, a rok isplate naknade produžen.

Za Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zdravstvenom osiguranju radna grupa trebala je da bude formirana do kraja marta ove godine. Radna grupa je formirana sa zakašnjenjem, ali još ništa nije urađeno na izradi zakonskih rješenja. Rok za Nacrte ova dva zakona je kraj godine.

Rok za Zakon o mobingu je takođe kraj godine, a zakon koji je već bio u proceduri potrebno je inovirati. Ni po ovom pitanju do sada nije ništa urađeno.

Do kraja godine treba da bude promjenjen i Zakon o inspekcijama kojim bi sve inspekcije bile objedinjene. Sastanci predstavnika Vlade, Inspektorata i lokalnih zajednica su održani u nekoliko navrata i rečeno je da se izmjene zakona pripremaju, ali konkretnog rješenja još nema.

Socijalni dijalog bez najvažnijeg akta

Što se tiče oblasti socijalnog dijaloga najniža plata je trebalo da bude definisana do kraja juna, a Odluka o najnižoj plati donesena je 19. jula.  Prema ovoj odluci najniža plata je utvrđena u iznosu od 440 KM i isplaćivaće se od 1. avgusta 2018. godine.

Iz ove oblasti ostalo je neriješeno najkrupnije pitanje – Opšti kolektivni ugovor, koji je trebalo da bude zaključen do kraja prošle godine. To se još uvijek nije desilo.

Do oktobra je rok za zaključivanje posebnih kolektivnih ugovora, a već ih je zaključeno osam: za zaposlene u javnim službama, u obrazovanju i kulturi, u upravi, u zdravstvu, u unutrašnjim poslovima, u pravosuđu, u lokalnim samoupravama i komunalnim i uslužnim djelatnostima.

Što se tiče plata, Memorandum je definisao da se povećavaju plate svake godine prilikom utvrđivanja nivoa smanjenja opterećenja privrede. Nedavnim izmjenama seta zakona, plate bi svim radnicim u RS od avgusta trebale da budu veće za oko 30 KM.

Podbacile i strateške aktivnosti

Što se tiče strateških aktivnosti u Memorandumu, definisano je da do juna ove godine okvirnim budžetom budu planirana sredstva kako bi svi radnici bili zbrinuti u idućih pet godina kroz program socijalnog zbrinjavanja.

U Sindikatu kažu da je o tome bilo razgovora,  ali da dokument nije potpuno završen, te da očekuju u skorijem vremenu da sve bude jasno definisano.

Mjera Rok za realizaciju realizovano
Zakona o radu 30.6.2018. Nije realizovano
Zakon o udruženjima i fondacijama 30.6.2018. Nije realizovano
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti RS 30.6.2018. Nije realizovano
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 31.12.2018. Radna grupa još nije ponudila zakonsko rješenje
Zakon o zdravstvenom osiguranju 31.12.2018. Radna grupa još nije ponudila zakonsko rješenje
Zakon o mobingu 31.12.2018. Nema aktivnosti na inoviranju zakona
Zakon o inspekcijama 31.12.2018. Zakon u pripremi, još nema ponuđenog rješenja
Najniža plata 30.6.2018. Realizovano, na snazi od 1.8.2018.
Opšti kolektivni ugovor 31.12.2017. Nije realizovano
Posebni kolektivni ugovori 31.10.2018. Djelimično realizovano
Povećanje plata Svake godine Realizovano, na snazi od 1.8.2018.
Okvirni budžet za socijalno zbrinjavanje 30.6.2018. Nije realizovano

Umijesto tri puta, sastali se jednom

Implementacioni odbor koji čine predstavnici Vlade i Sindikata treba da prati realizaciju mjera iz Memoranduma i da se nakon svakog kvartala sastaje i analizira, ali je sastanak održan samo u aprilu kada je „dogovoreno da se, u narednom periodu, intenzivira rad na svim pitanjima, posebno kada je u pitanju opšti kolektivni ugovor“.

Iako je drugi kvartal davno završen, sastanka Implementacionog odbora nije bilo.

Krajem juna bio je sastanak predstavnika Vlade RS, Saveza sindikata RS i Unije udruženja poslodavaca. Ovaj sastanak održan je povodom najavljenog povećanja plata svim radnicima, a ne povodom razmatranja realizacije mjera iz Memoranduma.

Na polovini godine trebala je da bude i sjednica Vlade RS na kojoj bi bilo rukovodstvo Sindikata i kada bi se razmatrala realizacija mjera iz Memoranduma. Ni ta sjednica Vlade nije održana.

Sindikatu prioritet Opšti kolektivni ugovor

Predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić koja je i član Implementacionog odbora, poslednjih mjeseci se ne pojavljuje u javnosti, pa tako ni danas nije odgovarala na poziv CAPITAL-a, te nismo uspijeli da dobijemo odgovor iz prve ruke zašto je realizacija mjera iz Memoranduma na niskom nivou.

Generalni sekretar Saveza sindikata Goran Stanković rekao je da je prioritet donošenje Opšteg kolektivnog ugovora i da je Sindikat najviše nezadovoljan što isti još nije donesen.

„Pozitivno je što je došlo do povećanja najniže plate u dva navrata ove godine, te do povećanja svih plata. Izmjene Zakona o radu se rade“, istakao je Stanković.

Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS Dragan Gnjatić, koji je takođe član Implementacionog odbora, rekao je da su mjere iz Memoranduma definitivno mogle da budu realizovane u višem obimu.

„Vidjećemo kako će biti kad prođu izbori, kad dođe nova Vlada i vlast i kako će se ophoditi. Sindikat mora nastaviti da se bori za poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa radnika u Republici Srpskoj“, kazao je Gnjatić.

On je dodao da je od januara iduće godine planirano da budu ujednačeni koeficijenti prosvjetnih radnika sa ostalim budžetskim korisnicima.

Vlada RS je Memorandum o zajedničkim politikama za isti period kao i sa Sindikatom, potpisala i sa Unijom udruženja poslodavaca RS.

Od 16 dogovorenih mjera za oporavak privrede, fiskalnu konsolidaciju i reformu javnog sektora u ovoj godini, u potpunosti su ispunjena samo četiri cilja, pokazala je ranija analiza portala CAPITAL.ba.

(Capital)