Home Banjaluka Raspisan konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku

Raspisan konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku

0

Raspisan je konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku, za sve cikluse studija na Univerzitetu u Banjoj Luci u akademskoj 2018/2019. godini.

U drugom upisnom roku na prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Banjoj Luci, planiran je upis 1.531 studenata.

Kako je predviđeno, na svih 17 organizacionih jedinica planiran je upis 200 studenata, a čije školovanje se pokriva iz budžeta. Na sufinansiranju ima mjesta za 1.065 studenata, a na samofinansiranju za njih troje.

Takođe, ima mjesta i za 150 studenata sa statusom strani državljani, kao i 113 studenata koji će se školovati kao vandredni studenti.

Broj slobodnih mjesta za upis na prvi ciklus na organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjoj Luci:

Akademija umjetnosti (60), Arhitetkonsko – građevinko – geodetski fakultet (53), Ekonomski fakultet (104), Elektrotehnički fakultet (67), Mašinski fakultet (92), Medicinski fakultet (103), Poljoprivredni fakultet (155), Pravni fakultet (152), Prirodno – matematički fakultet (181), Rudarski fakultet (43), Tehnološki fakultet (103), Fakultet bezbjedonosnih nauka (7), Fakultet političkih nauka (58), Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (65), Filozofski fakultet (121), Filološki fakultet (71), Šumarski fakultet (95).

 

Na drugom ciklusu studija planirano je da se upiše 1.266 studenata, Od navedenog broja, za studije na budžetu ima mjesta za 126 studenata. Za 565 studenata planirano je da se školarina sufinansira, dok 40 studenata samofinansira svoje školovanje. Ima mjesta i za 110 stranih i 425 vandrednih studenata.

Na trećem ciklusu u akademskoj 2018/2019. godini na devet organizacionih jedinica planiran je upis još 123 studenta. Ukupno njih devet  sufinansiraće svoje školovanje, 104 samofinansira školovanje, a 10 studenata može biti upisano kao strani državljani.

KALENDAR AKTIVNOSTI

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok na svim ciklusima studija, počinje 27. avgusta 2018. a završava 5. septembra  2018. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra 2018. godine sa početkom u 9,00 časova na svim fakultetima/akademiji.

Objavljivanje rezultata konkursa je do 10. septembra do 14,00 časova, a konačne rang liste do 14. septembra ove godine.

Upis primljenih kandidata počinje 17. septembra i traje do 19. septembra.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita traje od 7. do 13. seprembra,  sa početkom u 9,00 časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 13. septembra 2018. godine do 16,00 časova, a konačne rang liste do 17. septembra. Upis primljenih kandidata počinje 18. i traje do 20. septembra.

Na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 7. i 8. septembra sa početkom u 9,00 časova.  Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci polaganje prijemnog ispita održaće se 7. septembra 2018. godine sa početkom u 7,00 časova.

Na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci na kojima i poslije drugog upisnog roka ostane slobodnih mjesta organizovaće se i treći upisni rok.

Konkurs za upis studenata objavljen je u Nezavisnim novinama i na internet stranici Univerziteta u Banjoj Luci (www.unibl.org).