Home Banjaluka Sa dnevnog reda Skupštine grada povučene četiri tačke

Sa dnevnog reda Skupštine grada povučene četiri tačke

0

Sjednica Skupštine grada Banjaluka, 26. po redu počela je, a sa dnevnog reda su povučene četiri tačke.

Odbornici su povukli Izvještaj o realizaciji Godišnjeg programa rada JU Cenatar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka za radnu 2017/2018 godinu, zatim Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Godišnji program rada JU “Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za 2018/2019 godinu, Prijedlog zaljučka o ponovnom utvrđivanju Nacrta Regulacionog plana za interpolaciju objekata društvenih sadržaja u užem području grada i Prijedlog zaključka o ponovnom utvrđivanju Nacrta regulacionog plana “Jug 3”.

Odbornici će na današnjem zasjedanju, između ostalog raspravljati i o Prijedlogu zaključka o utvrđivanju Nacrta Strategije razvoja grada za narednih 10 godina, prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu kao i o prijedlogu odluke o kupovini akcija emitenta “Vodovod”.

(Nezavisne)