Home BiH SDA usvojila deklaraciju: BiH kao republika sa tri nivoa vlasti

SDA usvojila deklaraciju: BiH kao republika sa tri nivoa vlasti

Na Kongresu SDA večeras je usvojena Programska deklaracija u kojoj se navodi da je primarni i dugoročni cilj ove stranke usvajanje ustava kojim bi BiH bila definisana kao demokratska, regionalizovana, pravna i socijalna država pod nazivom “republika BiH”, sa tri nivoa vlasti – državnim, regionalnim i lokalnim.

Prema Programskoj deklaraciji, regionalni nivo vlasti činilo bi pet ili više multietničkih regija, formiranih na osnovu ekonomskih, geografskih, istorijskih, saobraćajnih, kulturnih i drugih evropskih principa i standarda za formiranje regija.

U okviru ove deklaracije usvojen je i amandman u vezi sa Srebrenicom, prenosi portal “Kliks”.

Na Kongresu je usvojena i Rezolucija o ustavnoj reformi i izbornom zakonodavstvu BiH u kojoj se navodi da će se SDA zalagati da administrativno područje Grada Sarajeva kao politički, administrativni, kulturni, ekonomski i društveni centar “republike BiH”, obuhvati cjelokupnu teritoriju prijeratnog Sarajeva sa najmanje 10 opština, u okviru šire regije.

U ovoj rezoluciji se navodi da će SDA insistirati na uvođenju simetričnih rješenja u parlamentima entiteta, odnosno na ustavnom pozicioniranju doma naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske umjesto sadašnjeg Vijeća naroda.

SDA će se zalagati da ustavna reforma obuhvata i pravosuđe BiH na način da Visoki sudski i tužilački savjet /VSTS/ i pravosudni sistem na nivou BiH imaju eksplicitan ustavni status, te da se na nivou BiH uspostavi sudsko tijelo – vrhovni sud BiH, koje će osigurati dosljedno tumačenje zakona i usklađenost sudske prakse.

Usvojen je i novi Statut SDA kojim se ograničava uticaj kadra u lokalnim sredinama. Ograničen je i broj mandata predsjednika kantonalnih, gradskih i opštinskih odbora.

Nezavisne