Home Region Slovenački poslodavci krše i zloupotrebljavaju prava radnika iz BiH

Slovenački poslodavci krše i zloupotrebljavaju prava radnika iz BiH

0

Radnici koji iz BiH odlaze u Sloveniju nisu dovoljno informisani o njihovim pravima, što slovenački poslodavci zloupotrebljavaju, tako da je u narednom periodu potrebno uraditi više na informisanju radnika, zaključeno je na sastanku delegacije Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Društva za zagovaranje ranjivih grupa u Ljubljani.

Direktor Agencije Muamer Bandić, koji je predvodio delegaciju iz BiH u Ljubljani, rekao je da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH, u dogovoru sa Zavodom za zapošljavanje Slovenije već preduzela konkretne korake da bi se onemogućilo pojedinim poslodavcima u Sloveniji da krše prava radnika.

Iz Agencije za rad i zapošljavanje saopšteno je da je Bandić informisao sagovornike o odredbama sporazuma o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji, o načinu posredovanja u zapošljavanju radnika iz BiH u Sloveniju, te o pojedinim slučajevima da poslodavci u toj zemlji krše prava radnika iz BiH.

– Mi smo obećali da ćemo zajednički uraditi jednu informaciju koja će sadržavati slučajeve kršenja prava radnika, te je ta informacija već upućena prema slovenačkom Zavodu, a nadležne institucije Slovenije će preduzeti dalje korake u skladu sa svojim propisima i nadležnostima – istakao je Bandić.

Predstavnici Društva za zagovaranje ranjivih grupa upoznali su goste iz BiH o najčešćim slučajevima kršenja prava radnika, ističući da su se i oni uključili u zaštitu prava radnika iz BiH.

Na sastanku je dogovorena i buduća saradnja sa Društvom za zagovaranje ranjivih grupa, koja će podrazumijevati razmjenu konkretnih informacija o poslodavcima koji krše radnička prava, te o načinu zaštite radnika.

Agencija za rad i zapošljavanje BiH će o svim povredama na radu koje su ustanovljene, kao i o svim preduzetim aktivnostima obavijestiti Komisiju za praćenje sprovođenje Sporazuma o zapošljavanju državljana BiH u Sloveniji.

Sastanak je organizovan s ciljem razmjene informacija o povredama radnih prava radnika iz BiH na privremenom radu u Sloveniji i omogućavanja što većeg obima prava radnika na privremenom radu u Sloveniji.

Današnjem sastanku prisustvovalo je i nekoliko radnika iz BiH, koji su okupljene informisali o uslovima rada u Sloveniji.

(Srna)