Home Ex-Yu Srbi postavljaju ogradu između Slovenaca i Hrvata

Srbi postavljaju ogradu između Slovenaca i Hrvata

0

Firma LEGI-SGS iz Srbije dobila ugovor da postavi ogradu na granici između Slovenije i Hrvatske u dužini od 40 kilometara.

Radi se o javnoj nabavci za ugradnju ograde sa pripadajućim stubovima, sidrenim vijcima i bodljikavom žicom i javnoj nabavci dodatnih stubova i sidrenih vijaka za postavljanje stubova na kojima je ograda pričvršćena, piše slovenačko Delo.

Za prvu javnu nabavku je primljeno šest ponuda, i to pet iz Slovenije (CVP, Los cestna oprema, Pekovec, Paleco i Ograje Kočevar) i jedna iz Srbije (LEGI-SGS). Prema kriterijumu iz tenderske dokumentacije, Ministarstvo za javnu upravu je ugovor dodijelilo srpskom ponuđaču sa ukupnom cijenom od preko 4,5 miliona evra. U drugom javnom postupku primljene su četiri ponude, od firmi Pro-Mont pospeševanje prodaje Tomaž Božič, Pekovec, zajednička ponuda firmi Ograje Kočevar i Animax i od sprskog preduzeća LEGI-SGS. I u ovom slučaju izabrali su Srbe.

Odluka o obe javne ponude objavljena je 9. jula a postala je pravomoćna 20. jula. Ministarstvo za javnu upravu Slovenije nije primilo žalbe.

– Očekuje se da će ugovor biti potpisan ove sedmice. Odmah nakon toga slijedi uvođenje u radne procedure, tako da će svi uslovi za početak rada biti ispunjeni do kraja jula. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija će odlučiti kada i gdje će se ograda postavljati – saopšteno je iz Ministarstva za javnu upravu.

Izvođač se obavezao da redovno dostavlja ogradu i da obezbijedi minimalne standarde utvrđene u tenderskoj dokumentaciji, i to: mora biti u mogućnosti da osigura postavlja najmanje stotinu metara ograde dnevno, 700 metara sedmično i od 3 000 do 3 100 metara mjesečno.

Gerila.info