Home BiH Srpska ne odustaje od prinudne naplate 28 miliona maraka

Srpska ne odustaje od prinudne naplate 28 miliona maraka

0

Republika Srpska uložila je žalbu na posljednju odluku Suda BiH o obustavi prinudne naplate ukupno 28 miliona maraka duga Federacije za 2009. i 2010. godinu sa računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Zanimljivo je da je istu naredbu prethodno dao upravo Sud BiH. Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske, za ATV kaže da Srpska neće odustati od načina prinudne naplate, bez obzira na žalbe u kojima je Uprava za indirektno oporezivanje navodila da skidanje novca sa njenog računa ugrožava rad te institucije. Bez obzira na žalbe Uprave za indirektno oporezivanje, pa i dvostruke sudske odluke, Upravni odbor ni na posljednjoj sjednici nije dao konkretna rješenja.

“Bez obzira na odluku po žalbi, nastaviće se postupak izvršenja, izuzev ako Uprava za indirektno oporezivanja dobrovoljno ne izvrši plaćanje”, istakao je Milimir Govedarica, pravobranilac Republike Srpske.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje i danas podsjećaju da je sa njihovih računa do sada Republici Srpskoj prebačeno 4,6 miliona maraka, ali da oni nisu dužni da plaćaju dug Federacije. Upravnom odboru su predlagali da se od dijela novca od PDV-a koji pripadaja Federaciji, svakog radnog dana Srpskoj prebacuje manji dio do izmirenja ove sudske presude. U Upravnom odboru su naglasili da su svjesni problema u kojima se našla i Republika Srpska i Uprava za indirektno oporezivanje. Saglasnosti, ipak, nije bilo.

“Nažalost Upravni odbor nije to prihvatio, iako smo mi smatrali da bi to bilo najbolje rješenje da se takva sudska presuda zatvori. Mi ispred Uprave zaista smatramo da mi kao Uprava nismo trebali niti biti tužena strana u cijelom ovom postupku iz razloga što Uprava samo provodi zakonska rješenja i provodi odluke Upravnog odbora kad je u pitanju raspodjela prihoda i poravnanje raspodjele prihoda”, istakao je Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Upravni odbor na posljednjoj sjednici nije odlučio čak ni o privremenim koeficijentima za raspodjelu prihoda za posljednja tri mjeseca, što bi opet moglo dovesti do problema. Republika Srpska je 2011. godine tužila Upravu za indirektno oporezivanje BiH, a onda je isplaćen glavni dug. Postupak je do danas nastavljen za naplatu zatezne kamate, koja se sa 15 miliona povećala čak na 28 miliona maraka.

(ATV)