Home Vijesti Stanivuković: U NSRS dva zakona neophodna za odbranu ljudskih sloboda

Stanivuković: U NSRS dva zakona neophodna za odbranu ljudskih sloboda

Uoči novog zasjedanja Parlamenta Srpske, poslanik PDP-a Draško Stanivuković najavio je nacrte dva nova zakona – Zakon o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske i Zakon o zaštiti prava na slobodu i život bez straha. Cilj oba zakona je dodatna zaštita prava građana.

Nacrt Zakona o zaštiti prava na slobodu i život bez straha je nadogradnja postojećeg Zakona o zaštiti od zastrašivanja i prijetnji. Njime se želi postići da zakoni konačno budu humani i usmjereni ka zaštiti prava, sloboda i života građana odnosno da bude sve suprotno od onog što najavljuje MUP Srpske kroz izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru.

„Ako izađe ministar unutrašnjih poslova i kaže neka neko dirne moje dijete, kažnjiv je po ovom zakonu. Smatram ako neko izađe i kaže ko ne glasa za mene, kažnjiv je po ovom zakonu. Ovo je zakon o samoodbrani i zakon o zaštiti prava na slobodu i život bez straha nešto što je nužno“, ističe Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NS RS.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Krivičnog zakonika, PDP je definisao odredbe na kojima je insistirala medijska zajednica i novinari u Srpskoj, a odnose se na slobode i prava novinara. S ozbirom na to da novinari u Srpskoj još uvijek nisu dobili status službenih lica, zato su prijetnje i napadi na njih uvršteni u predložene izmjene Krivičnog zakonika.

„Mi smo u članu 161 dodali član 161a koji jasno kaže, ko ugrozi sigurnost novinara ozbiljnom prijetnjom da će njega ili njemu blisko lice lišiti života, teško tjelesno povrijediti, lišiti slobode ili oteti, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom ili nekom drugom opšteopasnom radnjom ili sredstvom, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. Ovo je naša samoodbrana svih građana i svih medija i svih ljudi da se ovdje živi dostojanstveno“, smatra Stanivuković.

Iako je opozicija u skupštinskoj sali u manjini i nije izvjesno da će ijedan od ova dva zakona biti usvojen ukoliko uđe u skupštinsku proceduru, Stanivuković očekuje podršku jer kako tvrdi, ovi zakoni se tiču svih građana.

„To je mač sa dvije oštrice. Danas sebi pravite medveđu uslugu praveći policijsku državu, a sutra takva država i takva zemlja će biti protiv vašeg djeteta kada se ono bude htjelo boriti za svoja prava izražavanja. Zato kažemo da je ovo zakon koji je univerzalan i koji će koristiti svakom čovjeku kada bude htio da kaže ono što misli“, smatra Stanivuković.

Stanivuković će nova dva nacrta zakona predati u Parlament do kraja sedmice i očekuje da bi se zakoni u skupštinskoj proceduri mogli naći već u maju. PDP je uložio prigovor na Zakone koje je predložio MUP Srpske u vezi sa javnim okupljanjima i o javnom redu i miru i očekuje da se te dvije tačke uklone sa dnevnog reda.

BN TV