Home Vijesti Trivićeva pitala Viškovića šta će učiniti povodom LAŽNOG PREDSTAVLJANJA ministra Đokića

Trivićeva pitala Viškovića šta će učiniti povodom LAŽNOG PREDSTAVLJANJA ministra Đokića

Molim Vas da mi odgovorite šta ćete konkretno učiniti povodom činjenice da se ministar Petar Đokić duži niz godina lažno predstavljao povodom svog formalnog obrazovanja, pitanje je koje je narodna poslanica (PDP) Jelana Trivić uputila predsjedniku Vlade Republike Srpske.

– Gospodin Đokić već duži niz godina navodi da je završio Ekonomski fakultet u Beogradu. Prema zvaničnom odgovoru iz resornog ministarstva, potvrđeno je da je ministar završio Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona 1991. godine, te 2005. godine Fakultet za poslovne studije pri Megatrend Univerzitetu, ali nikako Ekonomski fakultet u Beogradu – objasnila je Trivićeva.

Precizirala je da je na sajtu Vlade Srpske dugo stajala lažna informacija kako je ministar završio Ekonomski fakultet u Beogradu, ali je ova informacija, kada su se dokazale sumnje u netačnost ove informacije, promijenjena u formu „stekao zvanje diplomiranog ekonomiste u Beogradu“.

– S obzirom da se radi o čovjeku koji je obavljao najviše državničke funkcije, predsjednika Narodne skupštine i ministra u nekoliko Vlada Srpske, smatram da ovo pitanje, pitanje lažnog predstavljanja, koje može predstavljati čak i krivično djelo, zaslužuje najveću posvećenost – objasnila je ona.

U vezi sa tim, Trivićeva je od Vlade RS ponovo tražila spisak zaposlenih sa podacima o stručnoj spremi, te o ustanovi, mjestu i datumu sticanja diplome.

– Pitanje istog sadržaja postavila sam krajem februara. S obzirom na to da mi u dostavljenom odgovoru nisu dostavili tražene podatke, ponovo postavljam isto poslaničko pitanje u nadi da će mi na njega adekvatno odgovoriti – objasnila je ona.

Objašnjava da s obzirom da se radi o pitanju koje je od javnog interesa, te da se podaci traže za zaposlene u javnom sektoru, ne može da prihvati obrazloženje pod kojim je napisan odgovor na njeno prvo pitanje, a to je da se time štiti privatnost zaposlenih u javnom sektoru.

– Podsjećam da su institucije, organi, ustanove, preduzeća i drugi subjekti javnog sektora osnovani u javnom interesu te se njihov rad zasniva na principu transparentnosti, odnosno javnosti. U konačnici, zaposleni u javnom sektoru primaju plate iz javnih izvora sredstava, te imaju obavezu da svoje kvalifikacije za obavljanje poslova na koje su raspoređeni stave na uvid javnosti – navodi ona.

Trivićeva smatra da podaci o tome gdje je i kad neko diplomirao u svakom slučaju ne predstavljaju podatke koji mogu da se zloupotrijebe, jer se ne radi o ličnim identifikacionim podacima.

Agencija dozvolila

Podsjećamo da je i Agencija za zaštitu ličnih podataka dala mišljenja da poslanica ima pravo da dobije ove informacije, jer je javni interes i te kako dovoljan razlog za njihovo davanje.

– U FBiH su pokrenuli reviziju diploma nakon što je isplivala afera Žurnala, pa valjda je i kod nas nakon afere Đokić bio red da Vlada sama pokrene inicijativu, ali izgleda da ćemo morati mi poslanici to pokrenuti kroz NSRS – zaključila je Trivićeva.

Srpska Info