Home BiH U BiH najviše radnika iz Srbije

U BiH najviše radnika iz Srbije

0

U BiH prošle godine izdate su 2.593 radne dozvole za zapošljavanje stranaca, što je za 1,3 odsto manje u odnosu na 2016. godinu, navedeno je u izvještaju o zapošljavanju stranaca u BiH za 2017. godinu, koju je juče usvojio Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova.

Najviše stranaca koji rade u BiH porijeklom je iz Srbije 26,2 odsto, Turske 14,6 odsto, Hrvatske 6,3 odsto, Kine pet odsto i Kuvajta 4,2 odsto, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Najveći rast broja izdatih radnih dozvola od 66 odsto u odnosu na prethodnu godinu registrovan je među državljanima Egipta, dok je najveće smanjenje 24 odsto među državljanima Kine.

Prema kvalifikacionoj strukturi, u 2017. godini se pokazuje da najveći broj zaposlenih stranaca ima visoku stručnu spremu 1.193 ili 46 odsto, nakon čega slijede oni sa srednjom stručnom spremom 729 ili 28,1 odsto, te nekvalifikovanmi radnici 256 ili 9,9 odsto.

Najveći broj radnih dozvola u 2017. godini izdat je u trgovini 616 ili 23,8 odsto, prerađivačkoj industriji 312 ili 14,3 odsto, poslovanju nekretninama 306 ili 11,8 odsto i obrazovanju 236 radnika ili 9,1 odsto.

Popunjenost kvote za ukupno izdate radne dozvole stranim državljanima, u odnosu na predložu kvotu u 2017. godini, iznosi 55 odsto, dok je u 2016. godini bila 67 odsto.

Udio godišnjeg broja zaposlenih stranaca u odnosu na prosječan broj zaposlenih lica u BiH u posljednjih pet godina kretao se između 0,3 i 0,4 odsto, što potvrđuje da zapošljavanje strane radne snage nema kvantitativni uticaj na tržište rada u BiH.

Savjet ministara usvojio je i izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja BiH za 2017. godinu.

Glavni donatori u ovom sektoru su EU, Češka, Holandija, Italija, Japan, NJemačka, Poljska, SAD, Švedska, Švajcarska te UNDP i FAO. Mnoge države članice EU pružaju ciljanu pomoć u pojedinačnim sektorima. Međunarodne finansijske institucije, kao što su IFAD i Svjetska banka, s članicama, daju kredite za razvoj poljoprivrede BiH

Ministri su na današnjoj sjednici dali saglasnost za glasanje državljana Ruske Federacije koji borave u BiH 9. septembra povodom izbora poslanika Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije sedmog saziva, u terminu od 8.00 do 20.00 časova u prostorijama Ambasade u Sarajevu, te prijevremenog izlaznog glasanja 7. septembra u terminu od 9.00 do 14.00 časova u zgradi kompanije “Optima grupa” u Banjaluci.

Ministarstvo inostranih poslova BiH zaduženo je da obavijesti Ambasadu Ruske Federacije u Sarajevu o davanju saglasnosti.

Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva civilinih poslova, donio je Odluku o prijemu američke košarkašice Žonkel Džons u državljanstvo BiH.

(Capital)