Home Banjaluka Uklonjeno 6000 kubika otpada sa zaštitne mreže na Vrbasu, ali otpad i...

Uklonjeno 6000 kubika otpada sa zaštitne mreže na Vrbasu, ali otpad i dalje pristiže!

0

Prema mišljenju stručnih timova: Vodovoda a.d. Banja Luka, Prirodno-matematičkog fakulteta i Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koji su izlazili na teren, alge su uzrok zamućenja koje se pojavilo na samom vodotoku, rečeno je za BUKU iz Inspektorata RS.

U nedjelju, 26.05.2019. godine uzet je uzorak vode iz pomenute akumulacije od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koji je dostavljen na analizu u Beograd radi utvrđivanja uzroka zamućenja. Takođe, danas 28.05.2019. godine planirano je i uzorkovanje od strane Instituta za vode iz Bijeljine. Zbog pojave cvjetanja algi Vodovod Banja Luka vrši permanetno praćenje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode i do ovog momenta nisu uočene bilo kakve negativne promjene.

“Plutajući otpad koji se zadržavao na zaštitnoj mreži Eko centra „Bočac“, a koji je nakon pucanja mreže proteklih dana ušao u akumulaciju Hidroelektrane „Bočac“, najvećim dijelom stiže iz gornjih tokova, odnosno Federacije BiH i može biti okidač za ovu pojavu i sigurno negativno utiče na kvalitet vode u akumulaciji” rekla je portalu BUKA Dušanka Makivić, portparol Inspketorata

Ona je podsjetila da je zbog djelimičnog funkcionisanja mreže za prikupljanje plutajućeg otpada na akumulaciji Bočac, a cjeneći njen značaj za sve nizvodne korisnike voda vodotoka Vrbas, Inspektorat Republike Srpske u julu prošle godine inicirao sastanak sa predstavnicima svih relevantnih institucija i privrednih subjekata u cilju iznalaženja što efikasnijeg rješenja.

“Nakon ovog sastanka, po nalogu vodnog inspektora, „Hidroelektrane na Vrbasu“ izvršile su uklanjanje oko 6.000 kubika otpada sa zaštitne mreže na akumulaciji Bočac” rekla je Makivić.

Dinamika uklanjanja otpada nije jednaka dinamici pristizanja otpada, te imamo stalno prisustnu akumulaciju plutajućeg otpada na mreži, a ovo je naročito izraženo u periodu većih padavina. Velike količine otpada stvaraju veliki pritisak na mrežu, što ima za posljedicu pucanje mreže.

“S obzirom da se zaštitna mreža nalazi na granici Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te da većina otpada dolazi iz opština koje se nalaze uzvodno, u rješavanje ovog problema neophodno je uključiti i nadležne institucije Federacije Bosne i Hercegovine. Takođe, potrebno je pronaći funkcionalne pravne i finansijske modalitete, koji bi omogućili nesmetano funkcionisanje zaštitne mreže, odnosno kontinuirano uklanjanje plutajućeg otpada” navodi se u odgovoru portalu BUKA iz Inspektorata RS.