Home Vijesti Uskoro video-nadzori na 59 graničnih prelaza

Uskoro video-nadzori na 59 graničnih prelaza

0

Ministarstvo bezbjednosti i Granična policija BiH izradili su tehnički dizajn i specifikaciju za uspostavljanje sistema video-nadzora na 59 međunarodnih graničnih prelaza, koji će poboljšati razmjenu informacija i integrisano upravljanje granicom, a koji je preporučen i Šengenskim katalogom.

Područje graničnog prelaza je od posebnog bezbjednosnog značaja, a izradom projekta optimizacije, integracije postojećih i izgradnje novih sistema video- nadzora na međunarodnim graničnim prelazima u BiH stvorene su osnove za uspostavljanje funkcionalnog sistema kontrole granice koristeći najsavremenija tehnološka rješenja.

Izgradnjom kontrolnih soba ovaj sistem omogućava nadzor graničnih prelaza sa lokalnog, regionalnog i centralnog nivoa, sa posebnim akcentom na važnost osiguranja integriteta tajnih i ličnih podataka prikupljenih sistemom video- nadzora, saopšteno je iz Granične policije BiH.

Video-nadzor graničnih prelaza, između ostalog, omogućava obezbjeđivanje dokaza za potrebe pravosudnih institucija, sprečavanje koruptivnih radnji, rekonstrukciju spornih događaja u zonama pod nadzorom, kontrolu i praćenje poslovnih procesa i poštivanja zakonitosti u postupanju službenika.

Prva faza izgradnje sistema video-nadzora po urađenoj dokumentaciji na 29 od ukupno 59 međunarodnih graničnih prelaza biće finansirana iz IPA fondova EU, čime će BiH napraviti iskorak u integrisanom upravljanju granicama.

Izrada tehničkog dizajna i specifikacije sistema video-nadzora na međunarodnim graničnim prelazima BiH realizovana je u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju migracijama i granicom u BiH”.

Projekat realizuje Ministarstvo bezbjednosti BiH uz podršku Vlade Švajcarske i Ambasade Švajcarske u BiH u okviru Partnerstva u migracijama između dvije zemlje, a uz tehničku podršku Centra za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu.