Home BiH Uvođenje informacionih tehnologija u zatvore u BiH

Uvođenje informacionih tehnologija u zatvore u BiH

0

Rukovodstva zatvora u BiH su nedavno započela proces uvođenja informacionih tehnologija u zatvore u svjetlu preporuka Savjeta Evrope i napora da se ostvari dodatni napredak na putu ka evropskim integracijama, saopšteno je iz Kancelarije Savjeta Evrope u BiH.

U saopštenju se navodi da je radna grupa koju čine iskusni domaći stručnjaci za pitanja kaznene politike razgovarala sa kompjuterskim stručnjacima, u četvrtak i petak, 20. i 21. septembra, u Sarajevu, o neophodnim izmjenama zakonskog okvira o izvršenju krivičnih sankcija i faznom uvođenju elektronske razmjene zatvorskih podataka.

Osnova ovih razgovora je konsultantski Izvještaj sa procjenom trenutnog stanja u pogledu informacionih tehnologija u zatvorima u BiH sa preporukama.

Riječ je o desetomjesečnoj inicijativi koja omogućava unapređenje sadašnjih sistema za razmjenu podataka iz oblasti lične i opšte bezbjednosti sa drugim agencijama za sprovođenje zakona, administraciju izvršenja zatvorskih kazni i vezanih procesa, te usklađivanje zatvorskih praksi u BiH sa najboljim evropskim praksama.

Ove aktivnosti se organizuju u okviru zajedničkog projekta EU i Savjeta Evrope “Jačanje mehanizama zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u BiH”.