Home Važniji telefonski brojevi

Važniji telefonski brojevi

 

Centar za obavještavanje 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna pomoć 124

Komunalna policija:
Telefon: 051/306-464 ili 051/348-846 (00-24 časa)
El. pošta: komunalna.policija@banjaluka.rs.ba
Adresa: Ulica kralja Alfonsa XIII broj 12

Građanska patrola – dežurni telefon:
Telefon: 051/244-593 (od 8 do 16h)
Kancelarija: broj 226

Red vožnje gradskog prevoza

 

TAXI SLUŽBE
Patrol taksi 1533
Banjalučki takis 1544
Bell taksi 1550
Mobil taksi 1566
Euro taksti 1555
Ideal taksi 1545
Maksi taksi 1551
Radio Bel taksi 1550
Big taksi 1511

PARKING SLUŽBA
Adresa: Ulica Kralja Alfonsa XIII br. 26, Banja Luka
Kontakt telefon: +387 51 307-808
Faks: +387 51 307-805
E-mail: parking@banjaluka.rs.ba

JAVNA GARAŽA U ALEJI SVETOG SAVE, blok D

Kontakt telefoni: +387 51 230-841

DEPO RAKOVAČKE BARE (PAUK-SLUŽBA)

Adresa: Bitoljska bb, Banja Luka
Kontakt telefoni: +387 51 380-860

DEBLOKIRANJE VOZILA

Kontakt telefoni: +387 65 882-615